Welkom bij

Stadsdorp de Vughterdriehoek

Leven in een stadswijk of buurt alsof je in een dorp woont, ons kent ons, omkijken naar elkaar, de voordelen van leven in de stad, en de geborgenheid van een dorp

Onderdeel zijn van je stadsdorp heeft veel voordelen: Je weet wie er in je buurt woont, wat iemand kan bijdragen en wat iemand nodig heeft. Er kunnen  activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en gezamenlijke belangen worden georganiseerd.  Een stadsdorp is een omgeving waarin mensen zich veilig en verbonden voelen. Er is een  sociale cohesie, wat zorgt voor een sterkere gemeenschap. Zorgt voor individuele ondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of hulpvragen. Streeft naar duurzaamheid, zowel op sociaal, ecologisch als economisch gebied. Kortom, een stadsdorp is een buurtinitiatief dat buurtbewoners bij elkaar brengt, het sociale netwerk versterkt en actief bijdraagt aan de leefbaarheid en verbondenheid in de buurt. 

 

 

de Piecken poort